Wiky

Jméno autora:Petr Malář

DDM Kyjov

DDM Kyjov hraje klíčovou roli ve výchově a rozvoji mladých lidí v naší komunitě. Je místem, kde se děti a mládež mohou setkávat, učit se novým dovednostem a rozvíjet svůj potenciál. A proto jsme nadšení, že jsme mohli poskytnout potřeby k výtvarným aktivitám.

DDM Kyjov Read More »

Pomoc dětem z Ukrajiny

Válka na Ukrajině zasáhla všechny z nás a také pro nás bylo samozřejmostí pomoci uprchlým rodinám. Dětem v nově vzniklé třídě na Základní škole J. A. Komenského v Kyjově jsme poskytli školní aktovky vybavené základními školními pomůckami, abychom jim usnadnili start v novém prostředí.  Další pomoc putovala také do adaptačního centra v Praze, které vzniklo

Pomoc dětem z Ukrajiny Read More »

Přejít nahoru