Wiky

Pomoc dětem z Ukrajiny

Válka na Ukrajině zasáhla všechny z nás a také pro nás bylo samozřejmostí pomoci uprchlým rodinám. Dětem v nově vzniklé třídě na Základní škole J. A. Komenského v Kyjově jsme poskytli školní aktovky vybavené základními školními pomůckami, abychom jim usnadnili start v novém prostředí. 

Další pomoc putovala také do adaptačního centra v Praze, které vzniklo pod záštitou Charity. V centru se scházejí ukrajinské děti předškolního věku, kam jsme darovali hračky a výtvarné potřeby.

Přejít nahoru